Bölümümüz Hakkında

1976–1977 öğretim yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla öğretime başlayan fakültenin ilk bölümlerinden birisi Tarih-Coğrafya –Arkeoloji Bölümüdür. Tarih Bölümü bu yapılanmada bir disiplin olarak yer almış, 1976 yılında lisans, 1977 yılında ise lisan üstü seviyesinde öğretime başlamıştır. Bölüm başkanlığına ilk olarak, o sırada Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Mükerrem Usman ANABOLU atanmıştır. 5.2.1979 tarihinde yapılan bir fakülte kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile Tarih Bölümü, Coğrafya Bölümü ve Arkeoloji Bölümü ayrı ayrı kurulmuştur.

Tarih İncelemeleri Dergisi,

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü tarafından yayınlanan hakemli süreli bir yayındır. TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından 20.05.2004 tarihinden itibaren, Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)’na alınmıştır. XVII-1 (Temmuz 2002) sayısından itibaren dergimizde yayınlanmış olan makalelere, TÜBİTAK-ULAKBİM’in elektronik adresinden (www.ulakbim.gov.tr/servisler) ulaşılabilir.