Bölümümüz Hakkında

1976–1977 öğretim yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla öğretime başlayan fakültenin ilk bölümlerinden birisi Tarih-Coğrafya –Arkeoloji Bölümüdür. Tarih Bölümü bu yapılanmada bir disiplin olarak yer almış, 1976 yılında lisans, 1977 yılında ise lisan üstü seviyesinde öğretime başlamıştır. Bölüm başkanlığına ilk olarak, o sırada Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Mükerrem Usman ANABOLU atanmıştır. 5.2.1979 tarihinde yapılan bir fakülte kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile Tarih Bölümü, Coğrafya Bölümü ve Arkeoloji Bölümü ayrı ayrı kurulmuştur.

Tarih İncelemeleri Dergisi,

Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Aralık 1983'ten itibaren yayımlanan hakemli bir dergidir. 2002 yılından itibaren (17. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Emerging Source Citation Index (ESCI), European Reference Index for the Humanities (ERIH), Modern Language Association of America (MLA) tarafından dizinlenenen Tarih İncelemeleri Dergisi'nde yayımlanmış olan makalelere, http://dergipark.gov.tr/egetid adresinden erişim sağlanabilir.