Çerez Örnek
canlı destek

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ ISSN: 0257-4152

Uluslararası Hakemli Dergi Yılda bir cilt, Temmuz ve Aralık aylarında iki sayı halinde yayımlanır.

Derginin kısaltması: TİD

Sahibi E. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü adına Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ (Dekan)

Basım Yeri Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü No: 172/134 Kampüsiçi / Bornova, İzmir Tel : 0232 311 20 59 e-mail: bsmmd@mail.ege.edu.tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 18679

Yazışma Adresi / Correspondence Address Tarih İncelemeleri Dergisi Editörlüğü E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 35100 Bornova-İzmir, Türkiye Faks: +90 232.388 11 02 Tel.:+90 232.311 13 43/39 26 e-mail: tarihincelemeleri@gmail.com

Tarih İncelemeleri Dergisi, ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Emerging Sources Citation Index (ESCI), European Reference Index for the Humanities (ERIH), Modern Language Association of America (MLA), Humanities International Index (EBSCOHost) ve Humanities Source Ultimate (EBSCOHost)’de yer almaktadır.

Derginin internet sayfası: http://dergipark.gov.tr/egetid

EDİTÖRLER / EDITORS Prof. Dr. Süleyman Özkan - Prof. Dr. Nuri Karakaş 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ