EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

TARİHÇE

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü

1976–1977 öğretim yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla öğretime başlayan fakültenin ilk bölümlerinden birisi Tarih-Coğrafya –Arkeoloji Bölümüdür. Tarih Bölümü bu yapılanmada bir disiplin olarak yer almış, 1976 yılında lisans, 1977 yılında ise lisan üstü seviyesinde öğretime başlamıştır.

Bölüm başkanlığına ilk olarak, o sırada Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Mükerrem Usman ANABOLU atanmıştır. 5.2.1979 tarihinde yapılan bir fakülte kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile Tarih Bölümü, Coğrafya Bölümü ve Arkeoloji Bölümü ayrı ayrı kurulmuştur.

Tarih Bölümü Bölüm Başkanları ve Görev Süreleri

 

Adı, Soyadı

Göreve Başlama ve Ayrılma Tarihleri Açıklama
Prof. Dr. Mükerrem Usman ANABOLU 06.07.1976 - 07.05.1979

Tarih Coğrafya ve Arkeoloji Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL 29.05.1976 - 14.10.1980 Tarih Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Salih ÖZBARAN 14.10.1980 - 12. 02. 1986 Tarih Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Zeki ARIKAN 13. 02.1986- 10. 09.1986 Tarih Bölümü Başkanı
Prof. Dr. İsmail AKA 05.11.1986 - 23.09. 2009 Tarih Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Mehmet ERSAN 24.09.2009 -24. 09. 2012 Tarih Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Süleyman ÖZKAN 08.10.2012 -08.10.2015 Tarih Bölümü Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU 2015-2016 Tarih Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Süleyman ÖZKAN 2017- Tarih Bölümü Başkanı

Tarih bölümünde Görev Yapmış olan Öğretim Elemanları*

Prof. Dr. İsmail AKA
Prof. Dr. Zeki ARIKAN
Prof. Dr. Tuncer BAYKARA
Prof. Dr. Ahmet ÖZGİRAY
Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL
Prof. Dr. Necmi ÜLKER
Prof. Dr. Serap YILMAZ
Doç. Dr. Ergün AYBARS

Doç. Dr. Samira KORTANTAMER

Doç. Dr. Salih ÖZBARAN

Doç. Dr. Musa Şamil YÜKSEL

Yar. Doç. Dr. Eyüp SARITAŞ

Yar. Doç. Dr. Fikret YILMAZ

Dr. Mikail ACIPINAR

Dr. Refet Yalçın BALATA
Dr. Engin BERBER
Öğr. Gör. Aydoğan DEMİR

Öğr. Gör. Osman SARI

Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİRBAŞ

*Liste unvan ve soyadı alfabetik sıralamasına göre yapılmıştır.