Çerez Örnek
canlı destek

TARİHÇE

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü

1976–1977 öğretim yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla öğretime başlayan fakültenin ilk bölümlerinden birisi Tarih-Coğrafya –Arkeoloji Bölümüdür. Tarih Bölümü bu yapılanmada bir disiplin olarak yer almış, 1976 yılında lisans, 1977 yılında ise lisan üstü seviyesinde öğretime başlamıştır.

Bölüm başkanlığına ilk olarak, o sırada Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Mükerrem Usman ANABOLU atanmıştır. 5.2.1979 tarihinde yapılan bir fakülte kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile Tarih Bölümü, Coğrafya Bölümü ve Arkeoloji Bölümü ayrı ayrı kurulmuştur.

Tarih Bölümü Bölüm Başkanları ve Görev Süreleri

 

Adı, Soyadı

Göreve Başlama ve Ayrılma Tarihleri Açıklama
  Prof. Dr. Mükerrem Usman ANABOLU 06.07.1976 - 07.05.1979

Tarih Coğrafya ve Arkeoloji Bölümü Başkanı

  Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL 29.05.1976 - 14.10.1980 Tarih Bölümü Başkanı
  Doç. Dr. Salih ÖZBARAN 14.10.1980 - 12. 02. 1986 Tarih Bölümü Başkanı
  Doç. Dr. Zeki ARIKAN 13. 02.1986 - 10. 09.1986 Tarih Bölümü Başkanı
  Prof. Dr. İsmail AKA 05.11.1986 - 23.09. 2009 Tarih Bölümü Başkanı
  Prof. Dr. Mehmet ERSAN 24.09.2009 - 24. 09. 2012 Tarih Bölümü Başkanı
  Prof. Dr. Süleyman ÖZKAN 08.10.2012 - 08.10.2015 Tarih Bölümü Başkanı
  Prof.Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU 08.10.2015 - 12.10.2016 Tarih Bölümü Başkanı
  Prof. Dr. Süleyman ÖZKAN 06.12.2016 - 13.09.2019 Tarih Bölümü Başkanı
  Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA 16.09.2019 - devam ediyor Tarih Bölümü Başkanı
       

Tarih bölümünde Görev Yapmış olan Öğretim Elemanları*

  Prof. Dr. İsmail AKA
  Prof. Dr. Zeki ARIKAN
  Prof. Dr. Tuncer BAYKARA
  Prof. Dr. Ahmet ÖZGİRAY
  Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL
  Prof. Dr. Necmi ÜLKER
  Prof. Dr. Serap YILMAZ
  Doç. Dr. Ergün AYBARS
 

Doç. Dr. Samira KORTANTAMER

 

Doç. Dr. Salih ÖZBARAN

 

Doç. Dr. Musa Şamil YÜKSEL

  Yar. Doç. Dr. Eyüp SARITAŞ
 

Yar. Doç. Dr. Fikret YILMAZ

 

Dr. Mikail ACIPINAR

  Dr. Refet Yalçın BALATA
  Dr. Engin BERBER
  Öğr. Gör. Aydoğan DEMİR
 

Öğr. Gör. Osman SARI

  Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİRBAŞ

*Liste unvan ve soyadı alfabetik sıralamasına göre yapılmıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ